Motława

Z Motława

Motława

System informatyczny przeznaczony do obsługi podmiotów gospodarczych tworzony przez firmę INT od 1999 roku. Obejmuje aktualnie następujące moduły:

Ikonka programu HT2003
Ikonka programu Płace2003
 • SNPROD - produkcja jednostkowa (zorientowany na przemysł konstrukcji stalowych i stoczniowy)
 • AD - moduł wielowymiarowej analizy danych (PIVOT)
 • Narzędziownia - moduł ewidencji i obrotu narzędziami i wyposażeniem


Dokumentacja wspólna dla HT, Płace, FK:

moduły pomocnicze/narzędziowe:


Funkcje

System zintegrowany MOTŁAWA wspomaga pracę przedsiębiorstw różnych branż w zakresie następujących zagadnień i obszarów funkcjonalnych:

 • księgowość i finanse
 • gospodarka materiałowa i towarowa
 • ewidencja sprzedaży, zakupów i VAT
 • ewidencja i śledzenie zamówień do dostawców i odbiorców
 • kasa, bank i rozrachunki (w tym walutowe)
 • kadry i płace
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • wsparcie procesów produkcyjnych (zarówno produkcja nisko i wysokoseryjna jak i jednostkowa)
 • zaawansowane rozliczenie kosztów
 • analizy finansowe i biznesowe (w tym wielowymiarowe - OLAP i PIVOT)

Technologia

System MOTŁAWA funkcjonuje w architekturze klient – serwer. Część serwerowa oparta jest o system Linuks i serwer baz danych MySQL, część kliencka pracuje pod kontrolą systemów 32 bitowych z rodziny Microsoft Windows (Windows 2000, XP, Vista, Windows Server 2000, 2003, 2008).

Oto jego struktura:

Motlawa struktura.gif

Dzięki zastosowaniu połączeń DbExpress system pozwala na pracę zdalną i wielooddziałową przez sieć VPN, dedykowany kanał szyfrowany ssh bądź też pracę terminalową przy wykorzystaniu dodatkowego serwera aplikacji opartego systemach z rodziny Microsoft Windows Server.

Wymagania sprzętowe:

Minimalne wymagania sprzętowe serwera:

 • procesor zgodny z I586 z zegarem min 2GHz
 • 512 MB pamięci operacyjnej RAM
 • dysk min 20GB

Minimalne wymagania sprzętowe stacji roboczej:

 • procesor zgodny z I586 z zegarem min 1GHz
 • 256MB pamięci operacyjnej RAM
 • 50 MB wolnej przestrzeni dyskowej
 • karta graficzna i monitor min. 800x600 (zalecana 1024x768)


Pliki tworzone w systemie 'Motława' przechowywane są w bazie danych mysql (format tych plików jest zgodny z formatem tejże bazy danych).

Dane eksportowane z systemu mogę być w następujących formatach:

 • tekstowy (.txt),
 • PDF (.pdf)
 • MS Excel (*.xls)
 • MS Word (.doc)
 • HTML (*.html)

Import do systemu jest możliwy dla wyciągów bankowych do rejestru wyciągów. W przypadku zmiany oprogramowania istnieje możliwość wykonania konwersji danych z dotychczas używanego programu do systemu 'Motława'.


podstawowe zasady poruszania się po systemie: zaczynamy