SNProd

Z Motława
Inprogress.png
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte
Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać


SNProd - moduł systemu Motława dedykowany do obsługi produkcji jednostkowej - głównie w przemyśle stalowym i stoczniowym.

1. Ewidencja zleceń i kontraktów

2. Ewidencja dokumentacji konstrukcyjnej dla zleceń produkcyjnych (obiektów)

3. Ewidencja dokumentacji technologicznej z obsługą podzespołów, serii i wersjonowaniem

4. Karty relizacji pracy, służące do rejestracji postępu prac

5. Raporty brygad, rejestrujące przepracowane godziny na zleceniach

6. Nadzór produkcji, umożliwiający raportowanie postępów prac

7. CRM

8. Zestawienia użytkownika - własne zestawienia korzystające z bazy danych

9. Słowniki używane w module SNProd


Okno główne programu SNProd:

Snprod okno glowne.png


zobacz także: