Manual HT: Spis Treści

Z Motława
Inprogress.png
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte
Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać


1. Wstęp
2. Pierwsze kroki

2.1. Uruchomienie programu
2.2. Podanie nazwy użytkownika (loginu) i hasła
2.3. Data systemowa
2.4. Okno główne
2.5. Plan pracy

3. Krok 0 - wyjaśnienie kilku „fachowych” terminów

3.1. Całokształty
3.2. Filtry
3.3. Podstawowe skróty klawiaturowe
3.4. Wzorce ustawień
3.5. Menu podręczne

4. Krok 1 - Konfiguracja programu, użytkownicy systemu

4.1. Konfiguracja programu
4.2. Ustawienia właściciela pakietu
4.3. Dane podstawowe, rejestr systemowy – ustawienia fk
4.4. Dane podstawowe, rejestr systemowy – wydruki
4.5. Pozostałe grupy konfiguracji
4.6. Użytkownicy systemu

5. Krok 2 - Zdefiniowanie trybu numeracji oraz podstawowych słowników i kartotek

5.1. Słowniki
5.2. Kartoteka towarów
5.3. Kartoteka kontrahentów

11. Kartoteki

11.1. Kartoteka kontrahentów
11.2. Towary
11.3. Operacje
11.4. Kasa, Bank
11.5. Rozrachunki
11.6. Notatnik zapotrzebowań
11.7. Notatnik stanów minimalnych

6. Krok 3 – Rejestracja pierwszego dokumentu

6.1. Formularz operacji
6.2. Pozycje dokumentu
6.3. Nagłówek dokumentu
6.4. Zakończenie wprowadzania – zapis dokumentu

7. Krok 4 – Pierwsze zestawienie zarejestrowanych dokumentów

7.1. Zakres i sposób prezentacji danych
7.2. Edycja dokumentu
7.3. Wydruki dokumentów i zestawień

8. Szczegółowy opis opcji

8.1. Opcje menu podręcznego

9. Podstawowe skróty klawiaturowe

12. Elementy eksploatacji systemu
13. Użytkownicy systemu

13.1. Definicja użytkowników
13.2. Definicja grup
13.3. Uprawnienia dla użytkowników i grup

14. Numeracja dokumentów

14.1. Dokumenty aktywne w systemie Motława
14.2. Tryb numeracji dla aktywnych dokumentów

15. Całokształt - sposób definicji układu kolumn

Ht2003.jpg

Dokumentacja systemu HT:
Spis treściWstępPierwsze kroki
Krok 0 - wyjaśnienie kilku „fachowych” terminówKrok 1 - Konfiguracja programu, użytkownicy systemuKrok 2 - Zdefiniowanie trybu numeracji oraz podstawowych słowników i kartotekKrok 3 – Rejestracja pierwszego dokumentuKrok 4 – Pierwsze zestawienie zarejestrowanych dokumentów
Szczegółowy opis opcjiPodstawowe skróty klawiaturoweSłownikiKartotekiElementy eksploatacji systemuUżytkownicy systemuNumeracja dokumentówCałokształt - sposób definicji układu kolumn