IPSDesigner

Z Motława

IPSDesigner jest to zewnętrzne narzędzie firmy INT s.c. wspomagające tworzenie i zarządzanie formularzami wydruków (np. PIT).