ST

Z Motława
Inprogress.png
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte
Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać


Moduł umożliwia ewidencję środków trwałych oraz innych elementów majątku trwałego, naliczanie amortyzacji w układzie podatkowym i finansowym przy zastosowaniu dowolnych tabel stawek amortyzacyjnych (liniowych, progresywnych, degresywnych, mieszanych).

Moduł emituje dokumenty przyjęcia środka do ewidencji, likwidacji itp.

Możliwe jest też powiązanie środka z operacjami zakupu inwestycyjnego (zakup środka, zmniejszenie lub zwiększenie wartości). Moduł pozwala na sporządzenie planu amortyzacji.