Skrypty

Z Motława
Szczotka.png
Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi.
Po wyeliminowaniu wskazanych powyżej niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu.


Skrypty narzędziowe i systemowe

Skrypty uruchamiane są na serwerze (zwykle Linux) i realizują różnorakie czynności bezpośrednio na bazie danych.

  • skrypt do konwersji danych z HT i FK DOS - htconv
  • skrypt do konwersji danych z PL DOS - plconv
  • skrypt do wyceny magazynu - wsconv

Konfiguracja na poziomie danych