Manual Place: Spis Treści

Z Motława
(Przekierowano z Manual Płace: Spis Treści)
Inprogress.png
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte
Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać


1. Wstęp
2. Pierwsze kroki

2.1. Uruchomienie programu
2.2. Podanie nazwy i hasła
2.3. Data systemowa
2.4. Okno główne
2.5. Plan pracy

3. Krok 0 - wyjaśnienie kilku "fachowych" terminów

3.1. Całokształty
3.2. Filtry
3.3. Podstawowe skróty klawiaturowe
3.4. Wzorce ustawień
3.5. Menu podręczne

4. Krok 1 - Konfiguracja programu, użytkownicy systemu

4.1. Konfiguracja programu
4.2. Ustawienia globalne
4.3. Edycja ustawień właściciela pakietu
4.4. Konfiguracja systemu PL - Kadry i Płace
4.5. Progi podatkowe, składki ZUS
4.6. Parametry kartoteki płac
4.7. Definicja wydruków
4.8. Parametry kartoteki zleceń
4.9. Parametry ogólne
4.10. Dane o ZUS-ie
4.11. Użytkownicy systemu

5. Krok 2 - Zdefiniowanie podstawowych słowników i kartotek
6. Krok 3 – Rejestracja pracownika / zleceniobiorcy

6.1. Jak zarejestrować pracownika?
6.2. Wprowadzamy dane osobowe
6.3. Dodatkowe funkcje

7. Krok 4 – Rejestracja danych o frekwencji pracowników

7.1. Wprowadzanie i zmiana danych
7.2. Wydruki
7.3. Funkcje dodatkowe

8. Krok 5 –Rejestracja zapisu płacowego z tytułu umowy o pracę

8.1. Wprowadzanie i zmiana danych
8.2. Wybór listy płac
8.3. Wybór okresu, z którego pochodzą zapisy
8.4. Wybór pracownika lub grupy pracowników
8.5. Wprowadzanie i zmiana danych płacowych
8.6. Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy
8.7. Zasiłki - opiekuńczy i macierzyński
8.8. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy
8.9. Ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego

9. Krok 6 – Wydruki odcinków płacowych, listy płac, deklaracji PIT-4, zestawienia

9.1. Wydruki
9.2. Konfiguracja
9.3. Przelewy
9.4. Rozliczenia z ZUS
9.5. Rozliczenia z US
9.6. Zestawienia roczne pracownika
9.7. Zestawienia
9.8. Kartoteka wynagrodzeń pracowników

10. Krok 7 - Zamknięcie, dekretacja, rozliczenie z ZUS, automatyczne naliczanie płac

10.1. Zamknięcie zapisu płacowego
10.2. Dekretacja
10.3. Raporty ZUS
10.4. ZUS RCA / ZUS-RSA / ZUS-RZA
10.5. Naliczanie płac
10.6. Zmiana daty dokonania wypłaty
10.7. Uaktualnij fundusz pracy
10.8. Zmiana numeru listy płac

11. Krok 8 – Rejestracja umowy-zlecenia, umowy o dzieło

11.1. Wprowadzanie i zmiana danych
11.2. Wybór listy płac
11.3. Wybór okresu, z którego pochodzą zapisy
11.4. Wybór zleceniobiorcy lub grupy zleceniobiorców
11.5. Wprowadzanie i zmiana danych o umowach
11.6. Wydruki
11.7. Raport
11.8. Odcinek płacowy
11.9. Zestawienie zbiorcze
11.10. Dokumenty do umowy
11.11. Przelewy dla zleceniobiorców
11.12. Dekretacja
11.13. Rozliczenie z US
11.14. Zestawienia roczne pracownika
11.15. Dodatkowe funkcje dostępne z menu podręcznego

12. Krok 9 – Wydruk rocznych deklaracji podatkowych

12.1. Przygotowanie deklaracji
12.2. Wydruk deklaracji
12.3. Pozostałe funkcje menu głównego
12.4. Przebieg zatrudnienia
12.5. Wprowadzanie danych
12.6. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
12.7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych
12.8. Delegacje
12.9. Dokumenty pracownicze

13. Szczegółowy opis opcji

13.1. Opcje menu podręcznego
13.2. Podstawowe skróty klawiaturowe

14. Słowniki

14.1. Obsługa słowników
14.2. Obsługa słowników grupy podstawowej
Place2003.jpg

Dokumentacja systemu Płace:
Spis treściWstępPierwsze krokiKrok "Zerowy" - wyjaśnienie kilku "fachowych" terminów
Krok 1: Skonfigurowanie programu, użytkownicy systemuKrok 2 - Zdefiniowanie podstawowych słowników i kartotekKrok 3: Rejestracja pracownika / zleceniobiorcy
SłownikiSpis rysunków