FREditor

Z Motława

FREditor zewnętrzne narzędzie firmy INT s.c. służące do edycji wydruków Fast Reportu

Developer-icon.jpg Przypis dla developera
Przy edycji plików opartych o tzw. frxUniversalOne itp.. mogą występowac problemu przy późniejszych wydrukach, stąd prosimy o edycje takich szablonów przez program Motława