Użytkownik:Sebasoul

Z Motława
Wikiok.jpg   Niniejsze hasło (Strona) zostało zatwierdzone
Test Seby

According to scientists, the Sun is pretty big.[1]


Film.jpg Tresc (Artykul)
Info.png Intlogo.gif SebASoul

TO JEST TYLKO BRUDNOPIS ...

       Info.png Osobny artykuł: HTSłowniki

Jakie konta idą na wydruku faktur (i innych dokumentów)

Procedura przyjmowania zgłoszenia

Robocze...

Na samym początku sprawdzenie z klientem czy pracuje na ostatnio wystawionej wersji czy też na wstecznej wobec niej. Jeśli okaże się, że wersja jest ostatnio wystawioną lub zmiana na najnowszą wersję niczego nie zmienia możemy traktować dopiero wtedy jako zgłoszenie problemu.

O ile to możliwe zalecane jest dostarczenie informacji w formie pisemnej celem uniknięcia ewentualnych literówek oraz w celu przyspieszenia procesu przetwarzania danych.


Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. informacje o konkretnej wersji na której występuje problem (częste sytuacje zgłaszania problemów na wersjach wstecznych wobec wystawionych, na których problem już nie występował).
  2. informacje o konkretnym użytkowniku (login) oraz bazy danych (nazwa)
  3. W miarę wyczerpująco opisany opis procesu wraz z czynnościami go poprzedzającymi (o ile to możliwe step-by-step !)
  4. Jeśli występuje komunikat błędu (lub temu podobny) prośba o załączenie zrzutu ekranu
  5. Jeśli analiza procesu wymaga dodatkowych plików (np. problem występuje przy imporcie z pliku) powinien zostać załączony wspomniany plik/pliki celem jednoznacznego przybliżenia odtworzenia problemu maksymalnie do miejsca pierwotnego oraz wykluczenia lub potwierdzenia ewentualnych błędów w samych plikach wejściowych.


c.d.n...

Graf sprawdzeń

1. START

2. Czy pierwsze zgłoszenie ??
2.1. TAK -> Idź do 3
2.2. NIE -> Odszukaj zgłoszenie w CRM i idź do 3.

3. Czy są nowe dane w związku z kontaktem ?
3.1. TAK -> Uzupełnij dane w zgłoszeniu/zadaniu i idź do 4.
3.2. NIE -> idź do 4

4. Czy klient działa na aktualnej wersji?
4.1. TAK -> idź do 5
4.2. NIE ->...
4.2.1. Prośba o podmianę wersji na aktualną (ostatnio wystawioną)
4.2.2. Czy udało się podmienić ?
4.2.2.1. NIE ->...
4.2.2.1.1. Czy proces wymaga wymiany wersji?
4.2.2.1.1.2. NIE -> Idź do A1.
4.2.2.1.1.2. TAK -> Uzyskanie informacji dlaczego nie, odnotowanie w zgłoszeniu (nie działamy na starych wersjach) i idź do 99
4.2.2.2. TAK -> Idź do 4.

5. Czy klient podał login na którym występuje problem ?
5.1. NIE -> Prośba o podanie loginu, potem idź do 5.
5.2. TAK -> Idź do 6.

6. Czy klient wskazał dokładnie nazwę bazy danych (lub miejsce) z problemem?
6.1. TAK -> Idź do 7.
6.2. NIE -> Prośba o uzupełnienie danych, potem idź do 6.

7. Czy podano efekt końcowy ? (Czy załączono zrzut ekranu)?
7.1. TAK -> Idź do 8.
7.2. NIE -> Prośba o doszczegułowienie i ewentualne załączenie zrzutu jeśli pojawia się "błąd na widoku", potem idź do 7.

8. Czy podano czynności poprzedzające wystąpienie problemu ?
8.1. TAK -> Idź do 9.
8.2. NIE -> Prośba o podanie "krok po kroku" instrukcji na odtworzenie problemu po naszej stronie. Potem idź do 8.

9. Czy do uzyskania problemu wymagane są pliki zewnętrzne (np. importowe)?
9.1. NIE -> Idź do 10.
9.2. TAK -> Prośba o przesłanie plików do nas celem analizy, potem idź do 9.

10. Czy problem dotyczy warstwy internetowej?
10.1. NIE -> Idź do 80.
10.2. TAK -> Idź do A1.


A1. Czy problem ma związek z aplikacjami zewnętrznymi (np. strona WWW, wysyłanie poczty e-mail)?
A1.1. NIE -> Idź do 80.
A1.2. TAK ->..
A1.2.1. Czy problem ma związek z WWW ?
A1.2.1.1. NIE -> Idź do ...
A1.2.1.2. TAK -> Prośba o doszczegółowienie ...
A1.2.2. Czy problem ma związek z wysyłką poczty e-mail z Motławy ?
A1.2.2.1. NIE -> Idź do ...
A1.2.2.2. TAK -> Prośba o doszczegółowienie ...
.................praca wre.........

80. Wpis do bazy informacji uzyskanych od klienta, potem idź do 99


99. KONIEC

test tabelki

Field Type Null Key Default Extra Uwagi (nie będe taki)
idn int(11) NO PRI NULL auto_increment tralalala
GUID varchar(38) NO UNI
GUID_NG varchar(38) NO MUL
fieldname varchar(38) NO
rule_order int(11) NO 0
admin int(11) NO 0
validation_rule_type varchar(20) YES NULL
validation_rule varchar(200) YES NULL
condition_ruleset_guid varchar(38) NO MUL
message_if_not_valid text YES NULL

hmm

Stop.jpg UWAGA! Kategoria {{{1}}} powinna być edytowana przez zaawansowanych użytkowników systemu Wiki

test "algorytma"

  START  
  Strzalka gora.jpg  
Strzalka lewo.jpg DECYZJA Strzalka prawo.jpg
  Strzalka dol.jpg  
Strzalka rotacja lewo.jpg PETLA Strzalka back prawo.jpg
  Strzalka dol.jpg  
  STOP  

Przykład (nie tworzyc podtematow!)

  START  
  Strzalka dol.jpg  
Strzalka lewo dol.jpg
Luk lg.jpg Luk pg.jpg
Czy pierwsze zgłoszenie ??
Luk ld.jpg Luk pd.jpg
Strzalka prawo dol.jpg
NIE
Strzalka dol.jpg
TAK
Strzalka dol.jpg
Odszukaj zgłoszenie
Strzala prawo rog dol.jpg

Strzala lewo rog dol.jpg
Strzalka lewo dol.jpg Czy są nowe dane w związku z kontaktem ? Strzalka prawo dol.jpg


3. Czy są nowe dane w związku z kontaktem ? 3.1. TAK -> Uzupełnij dane w zgłoszeniu/zadaniu i idź do 4. 3.2. NIE -> idź do 4


instancje

 
 
Luk lg.jpg Luk pg.jpg
TowrNg
Luk ld.jpg Luk pd.jpg
GUID
 
  Strzalka dol.jpg  
Strzalka lewo dol.jpg
idntowr
Luk lg.jpg Luk pg.jpg
towrng_instancje
Luk ld.jpg Luk pd.jpg
GUID          guid_oppo
Strzalka prawo dol.jpg
guid_instancji
Luk lg.jpg Luk pg.jpg
oppo_instancje
Luk ld.jpg Luk pd.jpg
guid_oppo
GUID
Luk lg.jpg Luk pg.jpg
osoby
Luk ld.jpg Luk pd.jpg
 
Strzala prawo rog dol.jpg  
 
GUID
Luk lg.jpg Luk pg.jpg
oppo
Luk ld.jpg Luk pd.jpg
 
 Notes

  1. E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005), 23-5.