SQL Zmiany

Z Motława
(Przekierowano z Sql zmiany)

Co to jest

SQL zmiany (lub SQL_Zmiany) są istotną częścią systemu aktualizacji danych systemu Motława.
Polegają na stopniowym szeregowym wykonywaniu poleceń mających na celu utrzymywanie struktury bazy danych w bieżącym formacie.

SQL_zmiany dzielimy na:

  • drobne - zawierają krótkie kwerendy SQL
  • dzienne - zawierają instrukcje SQL, które z przyczyn długości wykonania powinny być wykonywane w okresie małej aktywności bazy danych (np. nad ranem).


SQL_zmiany są częścią systemu aktualizacji danych INT Updater.

Aktualny (wzorcowy) numer SQL zmian dostępny jest na niniejszej stronie, w oknie O systemie znajduje się wersja zmian na danej bazie - jeśli jest ona różna od wzorcowej, należy przeprowadzić procedurę aktualizacji.

Aktualna wersja

<include iframe src="http://motlawa.int.com.pl/webserv/v1/?CMD=GETSTATINFOHTML2" width="500px" height="90px"/>

Dla pewności (jeśli data stanu nie pokrywa się z dzisiejszą) prosimy o sprawdzenie bezpośrednio linku do skryptu sprawdzającego

zobacz także: