Motława FAQ

Z Motława
Inprogress.png
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte
Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać


Problemy (w formie "szybka pomoc"), które nie doczekały się osobnych kart w pomocy lub są aktualnie często występujące:

Motława Wiki

Nie mogę założyć nowego konta w Wiki

Proszę skontaktować się z firmą INT - ze względu na Spam, konta zakładane są przez nas.

HT

Przy logowaniu komunikat zawierający z hk.kontrGUID

Należy wykonać w bazie SQL ten link

Płace

Przy wydruku dokumentu PIT-11 program placowy zatrzymuje się na polu p20

Należy wymienić wersję programu na aktualną, ponieważ w bazie znajduje się nowsza wersja szablonu SQL.


Podsumowanie kolumny X w kartotece frekwencji jest 0 (zero) pomimo, że w pozycjach tejże kolumny znajdują się pozycje niezerowe

Sprawdzić historię pracy pracownika czy zapisy dla danego dnia (daty) nie występują zdublowane - jeśli są zdublowane to poprawić tak, by dla danej daty występował najwyżej jeden wpis.