GUS Z-12

Z Motława

Aby poprawnie wygenerować sprawozdanie GUS Z-12 muszą być spełnione następujące warunki:

  • wersja programu kadrowo-płacowego musi być dostosowana do aktualnej wersji sprawozdania Z-12
  • musi być naliczona statystyka za rok, za który składamy sprawozdania
  • w definicji składników płacy musi być zaznaczona (dla składników, które mają być uwzględniane w Z-12) interpretacja GUS - uwzględnić GUS Z12


Uwaga: sprawozdanie GUS Z-12 powstaje w formie zestawienia (pole/wartość). Istnieją dwa sposoby jego złożenia:

  • Eksport danych do pliku CSV, który następnie można zaimportować w programie off-line Z-12 (do pobrania z: http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm). Lokalizację zapisywanego pliku determinuje wartość klucza konfiguracyjnego KatalogEksport_GUS_Z12 (domyślnie wskazującego katalog, w którym znajduje się program kadrowo-płacowy)
  • Wypełnienie formularza elektronicznego on-line (https://raport.stat.gov.pl/) na podstawie zestawienia uzyskanego w programie kadrowo-płacowym