Naliczanie ekwiwalentu za urlop proporcjonalny

Z Motława
Inprogress.png
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte
Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonaćNaliczanie ekwiwalentu za urlop , w przypadku gdy:

  • jest to urlop proporcjonalny
  • pracownik miał urlop zaległy

przebiega w następujący sposób:


Porta ekw.jpg


1) W polu Wymiar urlopu w aktualnym roku pokazywana jest suma urlopu przysługującego w danym roku i urlopu zaległego.


wg zilustrowanego powyżej przykładu:

26 dni urlopu w roku + 4 dni urlopu zaległego = 30 dni

30 dni x 8 godzin = 240 godzin.


2) W polu Liczba przepracowanych miesięcy podana jest ilość miesięcy za które przysługuje pracownikowi urlop ( proporcjonalny). Brany jest pod uwagę każdy miesiąc, w którym pracownik przepracował co najmniej jeden dzień.


przykład :

zatrudnienie w roku 2006, zwolnienie 07.07.2009 - ilość przepracowanych miesięcy 7


3) W polu Urlop należny (proporcjonalny) podana suma przysługującego urlopu proporcjonalnego oraz urlopu zaległego.


wg zilustrowanego powyżej przykładu:

26 dni : 12 miesięcy = 2,16666 2,16666 X 7 miesięcy = 15,16 czyli 15,2 (122 godziny)

do tej wartości należy dodać ilość dni urlopu zaległego (4 dni)

15,2 + 4 = 19,2 dni ( 154 godziny)


4) W polu urlop wykorzystany podana jest ilość urlopu wykorzystanego przez pracownika urlopu.

5) Urlop do rozliczenia ekwiwalentem jest różnicą Urlopu należnego (proporcjonalnego) i Urlopu wykorzystanego.