Naliczanie ekwiwalentu za urlop

Z Motława
Inprogress.png
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte
Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać


Naliczanie ekwiwalentu za urlop odbywa się dwuetapowo w następujący sposób:

  • W kartotece frekwencji, na karcie frekwencji pracownika naliczamy ilość dni, za które pracownik powinien mieć wypłacony ekwiwalent:


Ekwiwalent.jpg


  • Po naliczeniu ekwiwalentu za urlop na karcie frekwencji, ilość dni, za które powinien zostać naliczony ekwiwalent będzie widoczna na zapisie płacowym. Należy skorzystać z funkcji nalicz w celu obliczenia przysługującego pracownikowi ekwiwalentu.


Ekwiwalent pl.jpg


Uwaga: aby ekwiwalent został poprawnie naliczony w IntNetCenter należy ustawić ilość dni do ekwiwalentu


Ekwiwalent1 pl.jpg


W przypadku braku zdefiniowania ilości dni do ekwiwalentu, pojawia się informacja:


Ekwiw za urlop komunikat.jpg


Uwaga:

w przypadku zatrudnienia przez niepełny rok do kartoteki pracownika powinna zostać wpisana ilość dni urlopu wynikająca z:

  • ilości dni przysługujących pracownikowi podzielonej przez dwanaście i pomnożona przez ilość miesięcy do przepracowania (od chwili zatrudnienia do końca roku), czyli przykładowo dla osoby zatrudnionej w kwietniu i zwolnionej w lipcu, mające 26 dni urlopu w roku będzie to: 26:12x9 (od kwietnia do grudnia) czyli 20 dni - to jest poprawny sposób obliczenia

a nie

  • ilości dni przysługujących pracownikowi podzielonej przez dwanaście i pomnożona przez ilość miesięcy przepracowanych, czyli przykładowo dla osoby zatrudnionej w kwietniu i zwolnionej w lipcu, mające 26 dni urlopu w roku: 26:12x4 (od kwietnia do lipca) czyli 9 dni