KorektaInicjujDataSprzedZOrig

Z Motława
IntNetKey ico.jpg Klucz IntNetCenter (jak edytować klucze, FAQ):
KorektaInicjujDataSprzedZOrig
wartość klucza: T/N (domyślnie Nie)
opis klucza: gdy włączony, ustawia datę sprzedaży korekty identyczną z datą sprzedaży dokumentu korygowanego.