Klucze rejestru IntNetCenter Web

Z Motława

W programie IntNet Center Web należy wybrać opcje: Klucze rejestru

IntNetWeb iReg1.jpg

Dodawania klucza

Należy kliknąć na przycisk Dodaj klucz, pojawi się nowe okienko:

IntNetWeb iReg2.jpg

W powyższym oknie należy wpisać\wybrać następujące dane:

  • Nazwa klucza
  • Path -> Ścieżke
  • Typ klucza
  • Wartość klucza
  • Opis
  • SecureLevel
  • Rok

Edycja klucza

Należy odszukać interesujący nas klucz wpisując jego nazwę w polu Szukaj znajdującym się w prawym górnym rogu (można dodatkowo wybrać Rok i Typ klucza):

IntNetWeb iReg3.jpg

Następnie należy kliknąć na przycisk Edytuj i pojawi się formularz edycji wartość klucza:

IntNetWeb iReg4.jpg

Administrator systemu ma też możliwość edycji zaawansowanej poprzez kliknięcie na przycisk Ust. szcz.

  Zobacz także:
Seealso.jpg