HELP CRMSearch

Z Motława
Ico-help.png Okno pomocy dla systemu Motława.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.


  Informacja
Information.gif Brak frazy do wyszukania lub ustawionych filtrów

   OK   


Powyższy komunikat występuje gdy wystąpiła jedna z poniższych sytuacji:

  • nie uzupełniono pola fraza
  • nie wybrano żadnego filtra w opcjach zaawansowanych