Godziny Wejścia/Wyjścia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Motława
Linia 51: Linia 51:
  
 
<center>[[image:zdarzenia.jpg|420px]]</center>
 
<center>[[image:zdarzenia.jpg|420px]]</center>
 +
 +
 +
Informacje dotyczące godzin rozpoczęcia oraz zakończenia pracy są tam przedstawione w następujący sposób:
 +
 +
 +
<center>[[image:zdarzenia2.jpg|420px]]</center>

Wersja z 10:59, 9 lip 2019

Ewidencja godzin We/Wy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobowiązany do rejestrowania czasu rozpoczęcia oraz zakończenia pracy przez pracownika. W związku z tym umożliwiliśmy w karcie frekwencji rejestrację godziny We (rozpoczęcie pracy) oraz godziny Wy (zakończenia pracy). Notacja czasu stosowana w systemie, to: godziny,minuty. Tak więc wartość 7,19 oznacza 7 godzin i 19 minut.


I. Rejestracja godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy W oknie edycji Karty Frekwencji zostały dodane 3 nowe kolumny:

  • godzina We (rozpoczęcia pracy)
  • godzina Wy (zakończenie pracy)
  • potwierdzenie, że wskazanego dnia dana osoba przebywała w pracy


Poniżej znajduje się fragment okna edycyjnego karty frekwencji z widocznymi nowymi danymi.


Karta frekwencji.jpg

Zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy, należy rejestrować rzeczywistą godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia pracy. Tak więc użytkownik powinien każdego dnia samodzielnie rejestrować te informacje.

Aby zarejestrować godzinę rozpoczęcia (Godz. We) oraz zakończenia (Godz. Wy) pracy należy dokonać edycji karty frekwencji, zaznaczyć przełącznik „Pracował” oraz wprowadzić Godz. We oraz Godz. Wy. Użytkownik może zmieniać stan przełącznika „Pracował” tylko dla tych dni, które się zakończyły. Tylko dla już zakończonych dni (dób) może potwierdzić, że dana osoba wykonywała pracę oraz zarejestrować w jakich godzinach miało to miejsce. Dla dni (dób), które jeszcze się nie zakończyły, pola z godzinami oraz przełącznik Pracował są nieaktywne – użytkownik nie może zmienić ich wartości.

Zdajemy sobie sprawę z pracochłonności wykonania takich operacji w stosunku do wszystkich pracowników, niemniej takie są wymagania aktualnie obowiązujących przepisów. Aby zmniejszyć pracochłonność takiej operacji, przygotowaliśmy pewne ułatwienia, działające w następujący sposób:

1. Użytkownik ma możliwość ustawienia w konfiguracji systemu domyślnej godziny rozpoczęcia pracy. Należy w tym celu ustawić wartość klucza „Dni pracujące -  czas wejścia”


2. Chcąc zarejestrować godziny rozpoczęcia należy dokonać edycji karty frekwencji i potwierdzić (ustawiając przełącznik „Pracował”), że dana osoba przebywała tego dnia w pracy. Następnie należy kliknąć zapisz w bazie. Wówczas w polach Godz. We oraz Godz. Wy pojawią się godziny ustalone w następujący sposób:

a. Godz. We – godzina ustawiona w konfiguracji (opis w pkt 1)

b. Godz. Wy – jako godzina wynikająca z wartości Godz. We oraz nominalnego czasu pracy danej osoby (ustalonego dla danego dnia) w przypisanym do tej osoby kalendarzu pracy

Tak wprowadzone godziny mogą oczywiście być zmienione przez użytkownika, na zgodne ze stanem faktycznym.


3. Użytkownik może wymusić na systemie automatyczne włączanie przełącznika „Pracuje”. Aby tego dokonać należy w konfiguracji systemu ustawić klucz o nazwie „Dni pracujące ustaw domyślnie jako nieaktywne” na wartość 0 (zero). W takiej sytuacji system automatycznie wygeneruje Godz. We, Godz. Wy oraz włączy przełącznik „Pracował”. Operacja taka zostanie wykonana przez system automatycznie na przełomie kolejnych dób. Dane zostaną wygenerowane dla dni poprzedzających aktualny dzień. Czyli w nocy z 17 na 18 czerwca system przygotuje dane dla okresu do 17 czerwca włącznie. Dane te zostaną przygotowane tylko dla tych dni poszczególnych pracowników, w które nie było wcześniej zarejestrowanych absencji w pracy.


Podkreślamy, że tak przygotowane dane, powinny być przez użytkownika zweryfikowane oraz doprowadzone do zgodności ze stanem faktycznym godzin rozpoczęcia oraz zakończenia pracy. Są one przygotowywane przez system w celu zmniejszenia ilości danych koniecznych do ręcznego zarejestrowania przez użytkownika.


Dane o Godz. We i Godz. Wy są również dostępne w dodatkowej zakładce - Zdarzenia:


Zdarzenia.jpg


Informacje dotyczące godzin rozpoczęcia oraz zakończenia pracy są tam przedstawione w następujący sposób:


Zdarzenia2.jpg