Atom

Z Motława

Atom - standard kanałów informacyjnych mający zastąpić RSS. Został utworzony dla rozwiązania problemów związanych z istnieniem równoległych standardów RSS oraz błędów tych specyfikacji. Atom unika niejasności specyfikacji RSS, poprawia zgodność z XML i innymi standardami, dodaje elementy, których brakowało w RSS oraz w pokrewnej specyfikacji określa protokół publikacji kanałów.